T4:102


(Rubrik:) Snäwingz heradt.    Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Noosa                             4 gårdar
            1. Skattegård                   4 2/3 öre
            2. Cronegård                   6 öre
            3. Cronegård                   3 1/3 öre
            4. Cronegård                   7 1/3 öre
B.        Gärdet, vtsäde                 36 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                 11 1/2 tunnor
            brukat åker.
            Obrukat i sama gärde      11 1/2 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                 12 tunnor
E.         Hård walz eng, höö          87 laß
F.         Hård walz eng, godh höö 30 laß
G.        Moßig eng med toofuor    32 laß
H.        Beetz haga.
I.          Kalftäppa.
K.        Hård walz eng godh, höö 9 laß
L.         Godh hård walz eng        18 laß
M.        Eng af hård wall som vnder tiden
            bergas, vnder tiden brukas till betz-
            haga, hafuer fordom warit
            åker, mästedelen höö       42 laß
            Skog till gärßell och wedebrand
            allenast. Timberskog         0
            Swedieskog                     0
            Såg och miölquarn            0

            Specialis Explicatio

1.         Skattegården årligit vtsäde i alle gärden till hopa 8 1/4 tunnor
2.         Cronegården, åhrligit vtsäde i alle gärden           10 tunnor
3.         Cronegården, åhrligit vtsäde i alle gärden           6 tunnor
4.         Cronegården, åhrligit vtsäde                              11 1/4 tunnor

            Höö vtaf alle engiarna till hopa till skattegården.
1.                                                                                 50 laß
2.         Cronegården                                                    62 laß
3.         Cronegården                                                    38 laß
4.         Cronegården                                                    68 laß

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Wäster Lundby möter
Hårdwallz eng, bärande.
Wäster Söderby möter.
Tuna möter
Måßig eng med toofuor.
Hårdwalz eng, bärande.
Beetz haga.
Jgenl<a>gdt åker.
Eng toofuig, hafver fordom warit åker och nu vndertiden bergas och vnder tiden brukas till beetz haga.
Köpingz stadz egor möta.
Leer mylla öfuer hela gärdet.
Leer mylla
Wäster Skäleby möter.
Leer mylla.
Bärande hård walz eng
Hård walz eng, bärande
Meler lacus.