T4:105


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Narla gårdar          2
            1 är skattegård      14 öre
            2 är frälßegård       4 öre
B.        Gärdett, vtsäde                 31 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                 20 tunnor
D         är vtjord, halfparten till Lundby
            och halfparten till skattegården i
            Narla, vtsäde                    6 1/2 tunnor
E.         Godh hård wallß eng till Narla 11 laß
F.         Godh hård walß eng, höö        18 laß
G.        Beetz haga till Narla.
H.        Beetz haga till Lundby, fol. 103.
I.          Kalfue täppa.
            Skog litett såßom och muulbet litet
            Fiske                                       0
            Såg och miölquarn                   0
            Humblegårdar                          0
            Till denne by fins en eng, fol. 152, note-
            rat littera A, räntar                   90 laß

            Specialis Explicatio

1.         Gården, åhrligit vtsäde   18 1/2 tunnor
2.         Gården, åhrligit vtsäde   7 tunnor
1.         Gården, höö                  20 laß
2.         Gården, höö                  9 laß
            Till skattegården i Narla fins een vtiord
            liggiandes i Lundby, vti gärdet P, fol. 103.

(Karttext:)

Raskäl möter
Wäster Lundby haga
Wippby egor möta.
Hård walz eng
Leer mylla
Leer mylla
Ollesta möter.
Leer mylla
Leer mylla
Wäster Lundby möter.
Scala ulnarum.