T4:108


(Rubrik:) Snäwingz heradt


            Notarum Explicatio

A.        Båålsta gårdar                  2
            1. Cronegård                   8 1/3 öre
            2. Skattegård                   7 2/3 ör<e>
B.        Gärdett, vtsäde                 26 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                  3 1/8 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                  3 tunnor
E.         Gärdet, vtsäde                 16 tunnor
F.         Godh hård walß eng, höö 21 laß
            af lätt jordh.
G.        Godh hård walß eng, höö 15 laß
H.        Godh hård walß eng, höö 40 1/2 laß
I.         Hafre wreet, vtsäde           4 tunnor
            Vti samma wreet är een lind
            som är                              2 tunnland
            Doger till åker och fååß der
            på höö                              6 laß
K.        Beetz haga, doger både till åker
            och eng.
L.         Beetz haga, doger både till åker
            och eng.
            Skog och muulbeet           0
            Fiske                                0
            Sågh och miölquarn          0
            Humblegårdar                  0

            Specialis Explicatio

1.         Cronegård                       14 1/16 tunnor
2.         Skattegård                       12 tunnor
1.         Gården, höö                     42 laß
2.         Gården, höö                     34 1/2 laß

(Karttext:)

Hafre land.
Harnesta möter.
Jordmark
Leer mylla
Hård wallz eng, godh
Godh hård wal<ls> eng.
Leer mylla.
Jord mark
Leer mylla
Leer mylla
Leer jord
Godh hård walz eng.
Beetz haga
Leer mylla
Grän by möter.
Grän by möter.
Scala ulnarum.