T4:109


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Raskääl, cronegård          12 öre
A.        Raskääl, skattegård          16 öre
B.        Gärdet, vtsäde                  16 1/2 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                18 1/2 tunnor
M.        Lind vti gärdet C              2 1/4 tunnor
F.         Godh hård walz eng, höö 30 laß
K.        Godh hård walz eng, höö 69 laß
G.        Vtmark, släät, vtan skog.
            Detta altt hörer till cronegården, num. 1.
D.        Gärdet, vtsäde                  25 tunnor
E.         Gärdett, vtsäde                22 1/2 tunnor
H.        Godh hård wallz eng, höö 60 laß
L.         Godh hård wallz eng, höö 66 laß
I.          Vtmark, vtan skog.
            Detta hörer till skattegården, num. 2.
            Skog och muulbete           0
            Fiske                                0
            Swedieskog                      0
            Humblegårdar                   0

(Karttext:)

Kanesta möter.
Godh hårdwalz eng
Leer mylla
Leer mylla
Vt mark
Leer mylla
Leer mylla.
Lind.
Leer mylla
Hård wallz eng
Godh hårdwalz eng
Leer mylla.
Leer mylla
Ollesta och Narla möta.
Hård walz eng
Vtmark
Kanesta möter.
Vtmark
Narla och Lundby hagar möta.