T4:11


(Rubrik:) Snäffwingz häradt.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
E.         Åseby ähre 2 cronoheman, bådhe lika
            store, hwartera 8 örß landh.
F.         Vtsedhe till hwarthera det ena åhret    6 1/2 tunna
G.        Vtsädhe till hwarthera det andra åhret 6 1/4 tunnor     
            Engh till hwarthera                              25 laß
            Skogh, mulebet och fiskewatn effter
            nödtörfften.
H         ähr en engh till Horn, fol. 10.

(Karttext:)

Sandblandat.