T4:112


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Mölliesta, skattegård 1     24 öre
B.        Gärdet, vtsäde                  27 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                19 tunnor
D.        Wreeten, vtsäde                3 tunno
E.         Beetz haga.
F.         Hård wallz eng, höö         96 laß
G.        Hård wallz eng, höö         54 laß
H.        Beetzhag.
I.          Hård wallz eng, höö         18 laß
            Skog och muulbet litett.
            Timber skog                    0
            Näfuer och basteskog      0
            Miöl och såg qwarn         0
            Fiske                               0
            Swedie skog                    0
            Humblegård                     0

(Karttext:)

Beetz haga
Skogz bake
Hård walz eng godh
Wäster Leeßberga möter.
Godh hårdwallz eng.
Kanesta möter.
Godh hårdwallz eng
Leer mylla.
Leer mylla
Beetz haga
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Eneby möter.
Lind.
Scala ulnarum.