T4:113


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Nörre Berga, gårdar        2
            1 är cronegård                 5 öre
            2 är skattegård                12 öre      
B.        Gärdett, vtsäde                 9 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                24 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde                11 tunnor
            Jgenlagt i sama gärdet      2 1/2 tunnor  
E.        Godh hård walz eng, höö  60 laß
F.        Godh hård walz eng, höö  28 laß
G.        Beetz haga till Store gården.
H.        Beetz haga till Lille gården.
            Skog och muulbet något litett.
            Timber och näfuer skog   0
            Fiske                               0
            Swedie skog                    0

            Specialis Explicatio

1.         Gården, åhrligit vtsäde     8 tunnor
2.         Gården, åhrligit vtsäde     15 1/4 tunnor
1.         Gården, höö                    28 laß
2.         Gården, höö                    60 laß
            Till denne by fins en eng, fol. 140,
            som räntar höö                15 laß
            och noterat littera A.

(Karttext:)

Wäster Leeß berga möter.
Godh hårdwallz eng.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Beetz haga.
Godh hårdwalz eng.
Leer mylla
Leer mylla.
Beetz haga.
Söder berga möter.
Scala ulnarum.