T4:114-115


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Söder Berga, skattegård   16 1/4 öre
B.        Gärdet, vtsäde                  19 tunnor
            Jgenlagt                            4 tunnor    
C.        Gärdet, vtsäde                  16 tunnor
            Jgenlagt                            4 tunnor    
D.        Godh hård walz eng, höö  52 laß
E.         Godh hård walz eng, höö 18 laß
F.         Beetz haga, doger göra eng vtaf.
G.        Beetz täppa, doger till både eng och åker.
            Skog och muulbet något litett.
            Timber och näfuer skog    0
            Baste skog                       0
            Swedie skog                    0
            Fiske                               0

(Karttext:)

Nörre Berga möter
Leer mylla
Beetz haga.
Leer mylla
Leer mylla
Godh hårdwalz eng
Beetz haga, doger till eng
Godh hårdwalz eng.


            Notarum Explicatio

A.        Wäster Leeßberga            27 öre
B.        Gärdett, vtsäde                 33 tunnor
            Jgenlagdt                          11 tunnor    
C.        Gärdett, vtsäde                 42 tunnor
            Jntet igenlagdt.    
D.        Godh hård walz eng, höö  66 laß
E.         Enges täppa, höö             13 laß
F.         Enges haga, höö               21 laß
G.         Enges täppa, höö             12 laß
H.         Enges haga, höö               21 laß
I.          Beetz haga, doger både till åker och eng.
            Skog och muulbeet någott litett.
            Timber och näfuer skog     0
            Swedie skog                     0
            Baste skog                        0
            Miöl och sågquarn             0
            Fiske                                 0
            Humblegård                       0

(Karttext:)

Enges täppa af hård wall
Jgen lagd åker
Leer mylla
Enges af hård wall
Öster Leeßberga möter.
Leer mylla
Leer mylla
Enges täppa, hårdwall
Enges haga, hård wall
Beetz haga
Leer mylla
Godh hårdwalz eng.
Scala ulnarum.