T4:117


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Öster Leeß berga, cronegårdar 2
            1. Gården är                              6 öre
            2. Gården är och                        6 öre   
B.        Gärdett, vtsäde                          13 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                           19 1/2 tunnor
D.        Wreeten, vtsäde                         3 3/8 tunnor   
E.         Godh hård walz eng, höö           42 laß
F.         Godh hård walz eng, höö           30 laß
G.        Engett, höö                                2 laß
H.        Beetz haga, doger till eng.   
            Skog och muulbet litett.
            Timber, näfuer skog                   0
            Swedie och baste skog              0
            Såg och miölquarn                     0
            Humblegård till                          100 stenger

            Notarum Explicatio

1.         Gården är                                  17 15/16 tunnor
2.         Gården är                                  17 15/16 tunnor
1.         Gården, höö                              37 laß
2.         Gården, höö                              37 laß

(Karttext:)

Torp
Skästa egor möta.
Leer mylla
Leer mylla
Godh hård wallz eng
Eng
Beetz haga
Leer mylla
Godh hårdwalz eng.
Mölliesta eng möter.