T4:118


(Rubrik:) Snäwingz heradt


            Notarum Explicatio

A.        Skästa frälße gård            10 öre
B.        Gärdett, vtsäde                 15 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                  12 tunnor
D.        Wreten, vtsäde                  2 3/4 tunnor   
E.        Godh hård walz eng, höö   6 laß
F.        Godh hård walz eng, höö   24 laß
G.        Täppa, doger till eng.
H.        Torp och beetz haga tagen af Skä-
            sta eng.           
I.          Wreeten, vtsäde               2 tunnor
            Eng i samma wreet till       8 laß                            
            Skog och muulbet ringa.
            Timber och näfuer skog    0
            Swedie och baste skog     0
            Såg och miölquarn            0
            Humblegård                     0

(Karttext:)

Wallby egor möta.
Leer jord
Godh hårdwallz eng
Julesta eng möter
Ler jord
Leer jord.
Kåresta egor möta.
Täppa
Betz haga, är tagen af engen.
Ler jord.
Ler jord
Godh hårdwalz eng.
Leeßberga Öster möter      SAMMA ANMÄRKNING EL. TVÅ?
Flikesta möter.
Scala ulnarum.