T4:12


(Rubrik:) Rytter sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Grufätt ähr croneheman    6 örß land
B.        Wtsädhe det ena åhret      4 1/4 tunna
C.        Wtsedhe det andra åhret   5 1/2 tunna     
            Engh till                            28 laß
            Skogh, mulebete och fiskewatn effter
            nödtörfften.
D         ähr 2 öreß skatteiordh som ligger
            her till Bolbyn                   5 1/8 tunna  

(Karttext:)

Häggeholmen.
Leriord
Scala ulnarum