T4:121


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Ekelunda, skattegård             8 öre
B.        Gärdet, vtsäde af reen sädh  18 tunnor
            vtaf hafre sädh                      1 tunnor   
C.        Gärdett, vtsäde af reen sädh 15 tunnor
            vtaf hafre sädh                      1 tunnor   
D.        Engett, höö                           70 laß
E.         Engett, höö                           80 laß
F.         Täppa, vtsäde                       1 tunnor   
               Skog och muulbet till nöd torften
               Såg och miölquarn              0
               Timber och näfuer skog      0
               Swedie skog någott.
               Baste skog                         0
               Fiske                                 0   

(Karttext:)

Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh skogz eng
God skogz eng.
Scala ulnarum.