T4:124


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Hägersta, cronegård              16 öre
B.        Gärdett, vtsäde                        20 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                        21 tunnor
D.        Gärdett, vtsäde af reen sädh   7 tunnor
            Jgenlagt åker                           2 1/4 tunnor
E.         Obrukat åker                          8 tunnor
F.         Hårdwalz eng godh, höö         18 laß
G.         Hård walz eng godh, höö        21 laß
H.         Godh hård wallz eng, höö       12 laß
I.          Vtmark.
                Skog, muulbet
                Skogh och miölquarn               0
                Swedie skog något litett.
                Fiske                                       0
                Timber, näfuer och basteskog  0
                Till denne by hörer een beetzhaga
                som ligger nordan om Åßlesta
                och är noterat littera H, fins fol. 125.

(Karttext:)

Åßlesta möter.
Hård wallz eng godh
Vtmark
Hård wallz eng godh
Leer mylla
Jgen lagd lätt jord.
Hård walz eng godh.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Scala ulnarum.