T4:125


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Åßlesta, gårdar                       2
            1 är cronegård                        12 öre
            2 är cronegård1                       8 1/3 öre    
B.        Gärdett, vtsäde                        25 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                         26 tunnor
            som är brukatt jord.
            Obrukatt jord i sama gärde      5 tunnor  
D.        Godh hård walz eng, höö         54 laß
E.         Godh eng, höö                        25 laß
F.         Beetz haga.
G.         Beetz haga.
H.         Beetz haga, hörer till Hägersta, fol. 124.
             Tarfue skog och mulbet till nöd-
             torfften. Swedieskog någott.
             Såg och miölquarn                  0
             Fiske                                      0

            Specialis Explicatio

1.         Gården, åhrligit vtsäde             16 tunnor
2.         Gården, åhrligit vtsäde             12 tunnor
1.         Gården, hafuer höö                  46 laß
2.         Gården, hafuer höö                  33 laß

(Karttext:)

Beetz haga
Beetz haga
Beetz haga, hörer till Hägersta
Jgenlagd åker
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh eng af hård wall
Godh eng af hård wall
Leer mylla
Hägersta möter.