T4:126-127


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Wedeboda, skattegårdar         2
            1 gården                                 8 öre
            2 gården                                 8 öre
B.        Gärdett, vtsäde af reen sädh   29 tunnor
            Hafrejord i samma gärdet        3 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde af reen sädh   35 tunnor
            Hafre säde i samma gärde
D.        Godh skogz eng, höö              57 laß
E.         Godh eng af starbotn, höö      40 laß
F.         Beetz haga, kan göras eng vtaf.
G.         Beetz haga, doger till eng.
             Timber och annan tarfueskog till nödtorften.
             Godh muulbeet. Godh swedie skog.
             Baste och näfuerskog            0
             Sågh, miölquarn och fiske      0
             Humblegård                          0


            Notarum Explicatio

H.        Gårsta, skattegårdar                2
            1 gården                                 8 öre
            2 gården                                 8 öre
I.         Gärdett, vtsäde                        27 tunnor
            J samma gärde är lind              2 1/2 tunnor
K.        Gärdet, vtsäde                        6 3/4 tunnor
L.         Gärdet, vtsäde                        10 tunnor
M.        Enget, een del af star botn och een deel
            af hård wall, godh eng             90 laß
N.        Godh eng, höö                        21 laß
O.        Beetz haga, doger till eng.
P.         Beetz haga, doger både till åker och eng.
P.         Beetz haga, doger både till åker och eng.
            Timber och annan tarfueskog till nödtorften.
            Muulbeet godh. Basteskog      0
            Swedie skog godh.
            Såg och miölquarn                   0
            Fiske och humblegård              0
       

(Karttext:)

Leer mylla
Beetz haga, doger till eng
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Eng med skog, bärande
Beetz haga, doger till eng
Leer mylla
Wedeboda eng af star botn.
Leer mylla
Gårsta eng af starboten en deel och en deel hårdwall.
Betz haga, betz haga doga både till åker åker och eng.
Leer mylla
Ler mylla
Ler mylla
Godh eng.
Ler mylla
Ler mylla
Gårsta eng, godh.
Beetz haga, doger till eng
Scala ulnarum.