T4:128


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Toresta, cronegårdar         2
            1 är                                  12 öre
            2 är                                  12 öre
B.        Gärdet, vtsäde                   20 1/4 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                  9 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                  14 1/2 tunnor
E.        Godh hård walz eng, höö   40 laß
F.        Godh måßewalz eng, höö   39 laß
G.        Wreeten, vtsäde                1/2 tunnor
H.        Beetz haga, doger till eng.
I.          Beetz haga, doger till eng.
K.        Beetz haga, doger till eng.
L.         Tompt, doger till åker.
M.        Tompt, doger till åker.               
             Skog och muulbet till nödtorften.
             Fiske någott litett.
             Såg och miölquarn           0
             Swedieskog någott.
             Humblegård                     0

(Karttext:)

Beetz haga
Wijby egor möta.
Ler mylla
Beetz haga
Ler mylla
Leer mylla
Betz haga.
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Tibbele egor vti Köpingz sochn möta.
Hård walz eng godh.
Godh måsewalz eng.
Scala ulnarum.