T4:130-131


(Rubrik:) Snäwingz heradt.      Munketorp sochn


            Notarum Explicatio

A.        Bäppby, gårdar                         3
            1 är skattegård                         16 öre
            2 är cronegård                          9 öre, 20 penningar
            3 är cronegård                          6 1/3 öre
B.        Gärdett, vtsäde                          41 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                          48 tunnor
D.        Eng med skog och toofuor, höö 150 laß
E.         Godh hård wallz eng, höö          27 laß
F.         Beetz haga, doger till eng.
G.        Beetz täppa.
                Skog och muulbeet till nödtorfften.
                Swedie skog någott.
                Fiske                                    0
                Såg och miölquarn                0
                Humblegårdar                       0

            Specialis Explicatio

1.         Gården är skatte, åhrligitt vtsäde
            som föllier                          23 tunnor
2.         Gården är crone, vtsäde     14 tunnor
3.         Gården är crone, vtsäde     8 tunnor
1.         Gården hafuer höö             92 laß
2.         Gården hafuer höö             56 laß
3.         Gården                              29 laß

(Karttext:)

Leer mylla
Eng medh tiok skog och tofuor.
Leer mylla
Beetz haga
Godh hård walz eng.
Leer mylla
Leer mylla
Grömsta möter.
Scala ulnarum.