T4:133


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Wallby, gårdar                    2
            1 är crone                           8 öre
            2 är skatte                           8 öre
B.        Gärdett, vtsäde                    10 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    20 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                     19 tunnor
E.         Toofuug hård walz eng, höö 63 laß
F.         Godh hård walz eng, höö     6 laß
G.         Wreeten, vtsäde                  2 tunnor
H.         Vtmark, doger till eng.
I.          Grääß täppa, höö                3 laß
K.        Grääß täppa, höö                3 laß                         
L.         Jgenlagd åker                      7 1/4 tunnor  
            Skog och mulbet till nödtorften.
            Såg och miölquarn               0
            Humblegård                         0    
            Fiske                                   0
            Swedie skog någott.

(Karttext:)

Leer mylla
Hälliesta eng möter
Hårdwallz eng med toofuor
Hårdwalz eng
Sillesta engiar möta.
Leer mylla
Leer mylla
Vtmark
Jgenlagd jord.
Leer mylla
På denne sida möter Kårsta åker.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Wallby