T4:136


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Tuna, gårdar                              2
            1. Skattegård                            12 öre
            2. Cronegård                             8 öre
B.        Gärdett, vtsäde                          13 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                           18 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                           12 tunnor
            Jgenlagt i sama gärde                 1 1/4 tunnor
            Jgenlagt i sama gärde                 1 tunnor
            Jgenlagt i samma gärde              1 tunnor
E.         Skattebondens eng af hård wall, tofuug,
            höö                                           21 laß                       
F.         Skattebondens eng af hård wall, tofuug,
            höö                                           37 laß
G.        Cronebondens eng, godh           12 laß
H.        Eng af myr och hård wall, både bön-
            derne till hopa, höö                    45 laß
I.          Eng af gott slagh, höö                6 laß
            Hafrejord i samma eng, vtsäde   1 tunnor

            Explicatio Specialis

1.         Gården, åhrligit vtsäde                14 3/8 tunnor
2.         Gården, åhrligit vtsäde                9 1/4 tunnor
E        
       }   höra till skattegården allena, höö 58 laß 
F
G.        Crone gårdens eng allena, höö    12 laß
            Vti engiarna K, H hafuer skattegår-
            den höö                                      14 laß
            och cronegården vti K, H            10 1/2 laß
            Skog och muulbete till nödtorfften.
            Någott litett fiske.

(Karttext:)

Eng af myr och hård wall
Skattebondes eng af hårdwall, med tofuor.
Leer mylla
Hafre jord
Leer mylla
Godh eng
Skattebondes eng, med tofuor.
Leer mylla
Leer mylla
Crone bondens eng.
Igen lagd åker