T4:137


(Rubrik:) Munktorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Elsta, gårdar                              2
            1.                                             14 öre
            2.                                              6 öre
B.        Gärdet, vtsäde                           36 tunnor
            Hafrejord i samma gärde           6 tunnor
            Jgenlagt i samma gärde              5 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                           29 1/2 tunno
            Jgenlagt i samma gärde              3 1/2 tunnor
D.        Wreet, vtsäde                            1 tunnor
E.         Godh hård walz eng, höö           54 laß
F.         Godh hård wallz eng, höö          72 laß
G.        Eng af gott slag, höö                  13 laß
H.        Godh eng, höö                          10 laß
I.          Beetz haga, doger till eng.
K.        Beetz haga, doger till eng.
L.         Beetz haga, doger till eng.
M.       Åker täppa, vtsäde                    1 tunnor
N.        Tompt, doger till åker.
O.        Tompt.
P.         Tompt.

            1. Gården hafuer åhrligit vtsäde     28 1/2 tunnor   
             både med hafre säde och igenlagt.
            2. Gården hafuer åhrligit vtsäde     12 1/2 tunnor
             både med hafre säde och igen lagt.
            1. Gården hafuer höö                    100 laß
            2. Gården hafuer höö                    49 laß
                Tarfue och swedie skog och mulbet till nödtorften.
                Fiske, sågh och miölquarn         0

(Karttext:)

Godh hård wallz eng
Eng vtaf godh hård wall
Igen lagtt
Igen lagtt
Igen lag<t>
Hafuer jord1
Igenlagtt
Ler mylla.
Leer mylla
Lind.
Leer mylla
Elsta
Igenlagtt.
Leer mylla
Ler mylla
Igenlagtt
Igen lagtt
Godh eng.
Leer mylla
Igenlag<d> åker
Ler mylla
Beetz hagar
Eng af got slag
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Havrejord