T4:138


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Flikesta, gårdar                         2
            1. Gården, skatte                      12 öre
            2. Gården, crone                       4 öre
B.        Gärdett, vtsäde                          20 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                          18 tunno
D.        Wreet, vtsäde                            2 1/2 tunnor
E.         Hård walz eng med skog ibland 30 laß
F.         Godh hårdwalz eng, höö            60 laß
G.        Beetz haga, doger till eng.
            Skog och mulbet ganska ringa.
            Timber, näfuer, baste och swedieskog  0
            Fiske watn                                           0
            Såg och miölquarn                                0

            Specialis Explicatio

1.         Gården, hafuer åhrligt vtsäde     15 tunnor
2.         Gården, hafuer åhrligt vtsäde     5 1/4 tunnor
1.         Gården, hafuer höö                   64 laß
2.         Gården, hafuer höö                   26 laß

(Karttext:)

Denne wreet hörer till Flickesta.
Hafre jord
Lind
Beetz haga till Flickesta
Ler mylla
Eng med skog ibland, af hårdwall.
Flickesta.
Leer mylla
Leer mylla.
God eng till Flickesta af hårdwall.
Igenlagtt
Sandesta möter, fol. 6.
Scala ulnarum