T4:139


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

H.        Rämmesta, skatte                      16 öre
I.         Gärdet, vtsäde                           15 tunnor
            J samma gärde, obrukat             2 1/2 tunnor
K.        Gärdet, vtsäde                           17 tunno
L.         Hafre wret, vtsäde                     3 tunnor                                
M.        Hård wallz eng, höö                  12 laß
N.        Godh hård walz eng, höö           33 laß
O.        Godh hårdwalz eng, höö            22 laß
            Skog och muulbet till nödtorften
            Timber skog.
            Näfuer och baste skog
            Swedie skog
            Fiske wattn
            Såg och miölquarn
            Humblegård.

(Karttext:)

Rämmesta.
Hårdwallz eng
Lind
Igenlagtt
Hafre jord.
Hårdwalz eng af hårdwall, godh.
Leer mylla
Hård walz eng af gott skog.
Igenlagtt
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Scala ulnarum.