T4:140


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Wijby, crone              8 öre
B.        Gärdet, vtsäde            9 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde            10 1/2 tunno
D.        Godh hård walz eng    25 laß
            Såg och miölquarn      0
            Humblegård och fiske 0


            Notarum Explicatio

E.         Brånesta cronegård            5 öre
F.         Gärdet, vtsäde                   2 1/2 tunnor
G.        Gärdet, vtsäde                   4 1/4 tunnor
H.        Gärdet, vtsäde                   9 1/2 tunnor
I.          Gärdet, vtsäde                   2 1/2 tunnor  
K.        Godh eng af hårdwall, höö 24 laß
            Skog och muulbet till nödtorften.
            Miöl, sågquarn och fiske     0
            Humblegård                       0


            Notarum Explicatio

L.         Grinda, arf och eget                            7 öre
M.        Gärdet, vtsäde                                    8 1/2 tunnor
N.        Gärdet, vtsäde                                    16 tunnor
O.        Bärande eng, höö af hård walz            18 laß
P.         Bärande hård walz eng, höö                24 laß
Q.        Beetz haga.
            Skog och muulbet till nödtorfften.
R.         Hård walz eng, hörer till Nörre berga  15 laß    fol. 113
            Vti denne by ligger een skatte vt-
            jordh.
            Fiske, sågh och miölquarn                   0
            Humblegård                                        0
         

(Karttext:)

Eng af godh hårdwall
Leer mylla
Wijby
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Brånesta.
Leer mylla
Ler mylla
Eng till Brånesta af hårdwall
Eng till Berga af hård wall
Ler mylla
Leer mylla
Grinda.
Leer mylla
Hafre jord
Lind
Eng till Grinda af hård wall
Hård wallz eng till Grinda.
Scala ulnarum