T4:141


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Tränesta, gårdar         3
            1 är skatte                 10 öre
            2 är och skatte           10 öre
            3 är crone                  4 öre      
B.        Gärdett, vtsäde           22 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde           26 tunnor
D.        Wreet, vtsäde             4 tunnor
E.         Wreet, vtsäde            1 3/4 tunnor
F.         Hafre wreet, vtsäde    4 1/4 tunnor
G.        Hafre wreet, vtsäde    4 tunnor
H.        Eng een deel af hård och en deel af myrwall 99 laß
I.          Eng af godh hård wall, höö                          5 laß
K.        Eng af godh hård wall, höö                          9 laß
L.         Eng af godh hård wall, höö                          9 laß
M.        Grääß tompt.
N.        Grääß tompt
O.        Grääß tompt.
P.         Beetzhaga, doger till eng.
Q.        Beetzhaga, doger till eng.
R.         Täppa.
            Vti gärdet C är jgen lagt åker                       2
tunnor                           


            Explicatio Specialis

            1. Gården åhrligen     12 3/8 tunnor
            2. Gården                  12 3/8 tunnor
            3. Gården                  63 tunnor
            Af linden vti gärdet
            C hafuer förste går-
            den                            3/4 tunnor
            den andra gården       3/4 tunnor
1.         Gården hafver höö     48 laß
2.         Gården                      48 laß
3.         Gården                      26 laß

             Skog och muulbet till nöd-
             torften, fiske             0
             Sågh och miölquarn  0
             Humblegård             0

(Karttext:)

Tränesta.
Hafre täppor
Ler mylla
Leer mylla.
Eng af een deel hård och een deel myrwall.
Eng
Leer mylla
Eng af hårdwall
Leer mylla.
Eng af hårdwall
Betzhaga
Beetz haga
Ler mylla
Ler mylla
Igenlag<d> åker
Scala ulnarum.