T4:142


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Julesta, skattegård  1                 8 öre
B.        Gärdett, vtsäde                         16 tunnor
            J samma gärde är igenlagt          2 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                         15 tunnor
            Jgen lagt i samma gärde             3 1/8 tunno
D.        Eng vtaf myr och hårdwall, höö  63 laß
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Cronegård             1                 6 öre
            Sågh och miölquarn såßom och fiske    0
            Humblegårdar                                      01


            Specialis Explicatio

1.         Gården, åhrligt vtsäde               10 1/32 tunnor
2.         Gården, åhrligt vtsäde               8 1/32 tunnor
1.         Gården, höö                             36 laß
2.         Gården, höö                             27 laß

(Karttext:)

Igenlag<t>
Eng vtaf myr och hård wall.
Leer mylla
Ler mylla
Ler mylla
Julesta.
Igenlagt
Leer mylla
Scala ulnarum.

1 Härefter följande otydliga uppgifter som troligen är medvetet utplånade:

W.       Skattegården vtsäde åhrligit       10
13/16 tunnor
            Höö der till                                      23 laß
            ???                                                   4
1/8 ???      
            Höö der till                                      30 laß