T4:143


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Åffua skatte gårdar                   2
            1. Gården är                             8 öre
            2. Gården är                             8 öre       
B.        Gärdett, vtsäde                         22 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                         29 tunnor
            J samma är igenlagt                   7 1/2 tunnor
D.        Hafre wreet, vtsäde                   2 3/4 tunnor
            Lind samma wreet, höö             12 laß
            Samma lind, doger till åker.
E.         Hafre wreet, vtsäde                  2 tunnor
            Lind i sama wret räntar höö      3 laß
F.         Eng med skog, höö                  180 laß
G.         Enget af gott slag, höö              7 laß
H.         Eng af godh gräßwext              9 laß
             Skog och mulbet till nödtorften.
             Sågh, miölquarn och fiske        0
             Humblegårdar                         0

(Karttext:)

Eng
Eng med schog
Hafre land
Leer mylla
Åffua
Igen lagt
Leer mylla
Lind
Ler mylla
Leer mylla.
Lind.
Eng af godh gräßwext.
Scala ulnarum