T4:144


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Tuna
B.        Gärdet, vtsäde                          12 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                          12 1/2 tunnor
            Jgenlagt i sama gärde                1 tunnor
D.        Godh eng, höö                          18 laß
E.         Godh eng, höö                          34 laß
F.         Vtmark, doger till eng.
            Skog och mulbet till nödtorften.
            Sågh, miölquarn och fiske          0
            Humblegård                              0


            Notarum Explicatio

G.        Tureboda           3 öre
H.        Gärdet, vtsäde   1 1/2 tunnor
I.         Gärdet, vtsäde    4 tunnor
K.        Wreet , vtsäde   1 tunnor
L.        Godh eng, höö    7 laß
M.       Engett, höö         4 laß
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Miol1 och sågequarn    0
            Humblegård                 0              

(Karttext:)

Leer mylla
Tuna.
Ler mylla
Igen lagtt
Eng af godh gräßwext
Wtmark.
Tureboda
Eng af godh gräßwext
Ler mylla
Godh eng
Ler mylla
Eng
Scala ulnarum.