T4:145


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Sallwezäter, cronegård              4 öre
B.        Gärdett, vtsäde                         15 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                          9 1/2 tunnor
D.        Hafre wreet, vtsäde                  1 1/8 tunnor
E.         Godh eng, höö                         66 laß
F.         Eng medh skog ibland, höö       27 laß
G.        Eng full med skog, höö              12 laß
H.        Beetz haga, doger röija till eng.  
            Skog och mulbet till nödtorften.
  
(Karttext:)

Eng till Salwesäter, godh.
Igenlagtt
Hafre jord
Eng medh skog.
Lind
Ler mylla
Eng med skog
Leer mylla
Hafre landh
Salwesäter
Beetz haga.
Scala ulnarum.