T4:146


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Hämlinge, gårdar                                  2
            1 är crone                                            9 öre
            2 är och crone                                      12 öre     
B.        Gärdet, vtsäde                                      24 1/2 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                                     19 1/2 tunnor
D.        Enget, höö                                            17 laß
E.         Engen, en deel hård och en del myrwall 42 laß
F.         Åker täppa, vtsäde                                       3/4 tunnor
G.        Hafrewreet, vtsäde                                1 tunnor
            Af samma wreet höö                             5 laß  
H.        Stubb rögning, höö                                2 laß  
I.          Beetz haga, doger till eng.
            Skog och muulbet till nödtorften.

            Specialis Explicatio

1.         Gården, åhrligit vtsäde                          9 7/8 tunnor
2.         Gården, åhrligit vtsäde                          13 tunnor
1.         Gården, höö                                         23 laß
1.         Gården, höö                                         33 laß

(Karttext:)

Lind
Engie
Hämlinge
Leer mylla
Leer mylla.
Leer mylla
Beetz haga.
Gode engiar af en deel hårdwall och en deel myr wall.
Stubb eng
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Boken K4.