T4:147


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Lijsiö, cronegårdar         2
            1 gården är                    6 öre
            2 gården är och              6 öre    
B.        Gärdet, vtsäde                6 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                5 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                7 1/2 tunnor
E.         Gärdet, vtsäde               6 1/2 tunnor
F.         Godh eng, höö               30 laß
G.        Godh eng, höö               30 laß
            Allehanda tarfueskog tillfyllest
            Gott fiske vti Lijsiön.

1.         Gården, åhrligit vtsäde    6 3/8 tunnor
            Höö till samma gård       19 1/2 laß
2.         Gården, åhrligit vtsäde    6 3/8 tunnor
            Höö till samma gård       19 1/2 laß


            Notarum Explicatio

H.        Lijsiö, cronegårdar        2  
            1 gården är                    8 öre
            2 gården är                    8 öre    
I.         Gärdet, vtsäde                3 tunnor
K.       Gärdet, vtsäde                9 3/4 tunnor
L.        Gärdet, vtsäde                17 1/2 tunnor
M.       Godh eng, höö                8 laß
N.        Godh eng, höö               17 laß
O.        Godh eng, höö               12 laß
            Allehanda tarfueskog tillfyllest.
            Gott fiske vti Lijsiön.

            Explicatio Specialis

            1 gården, vtsäde            7 9/16 tunnor
            Höö till samma gård       18 1/2 laß
            2 gården, åhrligit vtsäde 7 9/16 tunnor
            Höö åhrligt                    18 1/2 laß


(Karttext:)

Lijsiön
Leer mylla
Ler mylla
Eng af godh gräß wext.
Ler mylla
Ler mylla
Lijsiö
Eng af godh gräß wext
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Lind
Ler mylla
Eng af godh gräß wext
Eng af god gräß wext.
Leer mylla
Eng af gott slag
Scala ulnarum.