T4:148


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Hestlösa, skattegår                    1
            är                                               16 öre
B.        Gärdet, vtsäde                            6 3/4 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                            7 1/2 tunnor
            Lind vti sama gärdet, räntar höö  32 laß
            Och doger till åker i både twåå
D.        Gärdet, vtsäde                            7 3/4 tunnor
E.         Gärdet, vtsäde                            6 3/4 tunnor
            Lind i samma gärde, räntar höö   14 laß
            doger till åker. 
F.         Hård och myr walz eng, höö       18 laß
G.        Myr och hård walz eng, höö        20 laß
H.        Hafre wreet, vtsäde                     3 1/2 tunnor
I.          Myr eng, höö                             18 laß
K.        Moße eng med skog, hoo1         30 laß
L.         Myr eng med skog, höö             20 laß
            Allehanda tarfue skog tillfyllest.
            Gott fiske vti Lijsiön.

(Karttext:)

Myr eng.
Måßeäng
Lijsiön.
Leer mylla.
Eng af myrwall och hårdwall
Ler mylla
Myr och hård wallz eng
Lind
Lind.
Hästlösa
Ler mylla
Leer mylla.
Hafre land.
Lind
Eng eller lind.
Eng [eng] af myr wall
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

År 1651 
1 D.v.s. hö