T4:149


(Rubrik:) Munketo<r>p sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Sääby frälße gårdar                    2
B.       
C.       
D.       
E.        
F.         Hafre wreet                    4 1/2 tunnor
            hörer till Wäster Tuna      fol. 103
G.
H.        Godh hård walz eng, höö 44 laß
            hörer till Nörre Wålö       fol. 150
K.        Beetz haga.
            Till denne by lyder en eng, fol. 152,
            noterat littera E.
            Jbidem en eng, noterat littera F, 84 laß.

(Karttext:)

Nosa egor möta, fol. 1.
Godh hård walz eng till Nörre Wålö.
Hafre Wreet till Nörre Wålö.