T4:15


(Rubrik:) Snäffwingz häradt.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Hässleby it skattaheman 2 mark land
E.         Vtsedhe det ena åhret             12 1/2 tunna
F.         Vtsädhe det [and] andra åhret 15 1/2 tunna     
            Engh till                                   28 laß
            Skogh och mulebete effter nöd törfften.
            Denne by hafuer eng i Häßleby, fol. 14,
            noterat littera F.1

(Karttext:)

Her komma Giresta egor.
Walby egor komma her
Scala ulnarum.

1 Denne ... littera F senare tillagt, under Häßleby blyertsrättelse till Steneby