T4:150-151


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Nörre Wålö, frälße gårdar    2

            Eng finnes igen in folio 1521

            Till denne by lyder en beetz haga som fins fol. 150
            noterat, littera N, doger till eng.
            Fins jbidem en wreet som lyder hijt till 3 3/42


            Notarum Explicatio

I.          Söder Wålö, gård    1
            1 är frälßegård         7 1/3 öre  
K.
L.         en äng folio 1531
M.
N.
O.
P.
Q.        Godh hård walß eng, hörer till Skäleby,
            räntar höö                31 1/2 laß    


(Karttext:)

Hafre wreet
Ler mylla
Leer mylla.
Söder Wålö eng.
Leer mylla
Ler mylla
Godh hårdwallz eng
Leer mylla
Beetz haga
Meler lacus.
Ler mylla.
Skälby eng, god af hård wall.
Scala ulnarum.        

1 Denna anteckning syns tillskriven av senare hand
2 Denna anteckning möjligen av annan hand