T4:152-153


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Hård wallz eng med skog ibland, höö  90 laß
            och hörer till Narla        fol. 105
B.        Hård wallz eng till Wäster Söderby, fol. 103,
            räntar höö                                          50 laß  
C.        Hård wallz eng till Wäster Tuna, fol. 103,
            räntar höö                                          52 laß  
D.        Beetz haga till Wäster Tuna, doger till
            eng, fol. 103.
E.         Hård wallz eng till Säby, fol. 149.
G.        Hård wallz eng till Nörre Wålö, höö    198 laß    
F.        Godh hård walß eng till Säby,             84 laß
H.        Godh hård walß eng till Söder Wålöö.

(Karttext, s. 152:)

Hård walz eng med skog ibland, hörer till Narla.
Hård wallz eng till Wäster Tuna [eng]
Säby eng
Hård wallz eng till Wäster Söderby
Säby eng.
Meler lacus.
Beetz haga.
Nörrewåls eng
Scala ulnarum.

(s. 153)

Nörre Wålö eng.
Vtmark till Nörre och Söder Wålö till hopa.
Söder Wålö eng
Meler lacus.