T4:154-155


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Furu berga.
B.        Vtsäde            40
C.        Vtsäde            40
D.        Vtsäde            10
E.        God hård walß eng        14 laß     
F.        God hård walß eng        20 laß
G.        Vtsäde                          9 1/2 tunno
H.        Hård walß eng bärande 48 laß
I.          Vtsäde                          68
K.        Vtsäde                          11
L.         Hård walß eng, god       6 laß
M.        God hård walß eng       15 laß
N.        God hård walß eng        63 laß
O.        Hård walß eng, god       21
            Schog och muulbeet något.
            Quarnar jntet.
            Fiske något i Mälaren.
            Humblegårdar jntet.
P.         Naasta.

            [Notarum Explicatio]


(Karttext:)

Holmesta möter.
Scala ulnarum.