T4:157


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Biörke, gårdar                          2
            1 är skattegård                         13 öre, 20 penningar   
            2 är cronegård                          6 1/2 öre
B.        Gärdet, vtsäde                          29 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                          30 tunnor
D.        Hård walz eng mästedeelz, höö 100 laß     
E.        Godh myrwalz eng, höö             29 laß
F.        Gräß täppa, doger både till åker och eng.
G.        Vtmark, doger röija till eng.
H.        Jgen lagd åker wreet.
I.          Rog swed, instängd, doger till eng.
            Vti gärdet B är igenlagd jord     4 tunnor
            Der på är skog wext.
            Skog och mulbet till nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog   0
            Swedie skog någott.
            Såg och miölquarn                    0
            Fiske watn                               0

1.         Gården, skatte, åhrligt vtsäde    20 1/4 tunnor
2.         Gården, crone, åhrligt vtsäde     9 1/2 tunnor
1.         Gården, höö                             88 laß
2.         Gården, höö                             41 laß

(Karttext:)

??? eng möter.
Wippby möter
Gräß täppa.
Jgenlagd åker och är wext wijskog på.            = VIDJESKOG?
Mojord
Mååsta möter
Ler jord
Ler mylla
Skog in vti gärdet.
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Boberga möter.
Leer mylla
Leer mylla
Hård wallz eng godh en del och en en deel mykit skarp.
Godh myr eng.
Wäster Tuna möter.
Store landzwägen åt Köping i frå Wästerååß.
Scala ulnarum.