T4:158-159


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Kammersta, skattegård    12 öre
B.        Gärdet, vtsäde                 14 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                 15 tunnor
D.        Hård walz eng, höö          30 laß
E.        Hård walz eng, höö          18 laß
F.        Hafre wret, vtsäde            4 tunnor
G.        Beetzhaga, doger till eng.
L+.      Hafre wret, vtsäde           1 1/4 tunnor
           
Skog och mulbet litett.                 
            Timber och näfuerskog    0
            Swedie och basteskog     0
            Fiske wattn                     0
            Såg och miölquarn           0 


            Notarum Explicatio

H.        Måsta, skattegård            13 öre
I.         Gärdet, vtsäde                 16 1/2 tunnor
K.       Gärdet, vtsäde                 18 tunnor
L.        Godh hård walz eng, höö 27 laß
M.       Bärande hård walz eng, höö 19 laß
N.       Godh hård walz eng, höö      12 laß
O.       Godh bärande eng, höö        21 laß
P.        Beetz haga, doger till eng och åker
Q.       Beetz haga, doger till eng och åker.
           Skog och muu<l>bet litett.
           Timber, näfuer, baste och swedieskog  0
           Fiske wattn                                          0
           Såg och miölquarn                               0


(Karttext:)

Godh hårdwallz eng.
Leer mylla              
Ler mylla
Godh hårdwalz eng
Hafre wret.
Beetz haga
Leer mylla
Ler mylla
Beetz haga
Godh hårdwallz eng.
Beetz haga
Ler mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh hård wallz eng.
Leer mylla
Leer mylla.
Bärande hårdwalz eng.
Bärande hård och myr wallz eng
Store landzwägen.
Scala ulnarum.