T4:16


(Rubrik:) Rytter sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
B.        Sylta 3 heman.

1.         2 cronegårdar, både lijke store, hwar-
            thera 8 öreß landh.
C.        Vtsedhe det ena åhret till hwartera 10 tunnor
D.        Vtsäde dhet andra åhret                 8 1/2 tunna     
            Eng till hwardera                            26 laß

2.         Skattaheman 12 örß landh.
C.        Vtsede det ena åhret                     15 tunnor
D.        Vtsädhe det andra åhret                12 3/4 tunnor
            Engh till hwardera                         40 laß

            Tarffweskog, mulebeet och fiske-
            watn till nödtörfften.        

(Karttext:)

Sank swartmylla
Godh iord
Råby egor
Fiholms egor
Holmz engan.