T4:161


(Rubrik:) Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Boberga, skattegård                 4 öre
B.        Gärdet, vtsäde                          9 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                          9 7/8 tunnor
D.        Hård wallz eng, paßelig godh    14 laß     
E.        Godh hård walz eng, höö          15 laß
F.        Hård walz eng godh, höö          9 laß  
G.        Beetz haga, doger både till åker och eng
H.        Beetz haga, doger till eng.
I.          Sädes täppa, vtsäde                 7/8 tunnor
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog   0
            Swedieskog                             0
            Fiske wattn                              0
            Såg och miölquarn                    0

(Karttext:)

Måsta möter
Ler mylla
Hård wallz eng, intet synnerlig barande1
Beetzhaga
Ler mylla
Leer mylla
Biörke åker möter.
Ler mylla
Hardwalz eng godh
Hård wallz eng godh
Leer mylla
Biörunda åker möter
Scala ulnarum.

1 D.v.s. bärande