T4:162-163


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Biörunda, skattegårdar                 2
            1 är                                             7 2/3 öre
            2 är                                             7 2/3 öre
B.        Gärdett, vtsäde                            19 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                             19 1/2 tunnor
D.        Hafre wreet, vtsäde                     2 1/8 tunnor
E.        Hafre wreet, lättjord, vtsäde         7/8 tunnor               
F.        Hårdwalz och myrwallz eng, höö  42 laß  
G.        Godh hård walz eng, höö             18 laß
H.        Vt mark, doger intet till eng.
I.          Beetz haga, doger till eng.
K.        Hafre wret, swag jord, vtsäde      6 tunnor
L.         Hafre wret, swag jord, vtsäde      2 tunnor
M.        Enges täppa, höö                        5 laß
N.        Beetz haga till Nörre Wålö, doger till eng, fol. 150, 151.
O.        Beetz haga till Nalbesta.
I.          Hafre wret till Nörr Wålö, vtsäde 3 3/4 tunnor, fol. 150, 151.
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Timber skog små vtaf tall och grän.
            Swedie skog någott
            Näfuer och basteskog                  0
            Fiskewattn                                   0
            Såg och miölquarn                       0


            Notarum Explicatio

A.        Nalbesta, gårdar                                2
            1 är skatte                                         12 öre
            2 är crone                                          8 2/3 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                   12 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                                   15 1/2 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                                   8 1/4 tunnor
E.        Gärdet, vtsäde                                   15 1/2 tunnor
F.        Hafre wreet, vtsäde                              5/8 tunnor
G.        Hafre wreet, vtsäde                              7/8 tunnor               
H.        Godh hård walz eng, höö                   18 laß
I.         Godh engh af myr och hård wall, höö  30 laß
K.        Godh myr och hård walz eng, höö      27 laß
N+.      Beetz haga.
            Skog och muulbet till nödtorfften.
            Små timber skog af tall och grän.
            Swedie skog någott.
            Näfuer och baste skog                       0
            Fiske watn                                         0
            Såg och miölquarn                             0

1.         Gården, skatte, åhrligt vtsäde             17 tunnor
2.         Gården, crone, åhrligt vtsäde              9 3/8 tunnor
1.         Gården hafuer höö                             49 laß
2.         Gården hafuer höö                             26 laß


(Karttext:)

Boberga möter.
Leer mylla
Godh hård wallz eng.
Leer mylla
Ler mylla
Ler mylla
Biörunda
Ler mylla
Hafre jord
Ler mylla
Hård en deel och myrwall een deell
Leer mylla
Lät jord.
Ler mylla
Lät jord.
Ler mylla
Leer mylla
Vtmark
Betz haga
Godh hårdwallz eng
Godh eng af hård och myr wall
Leer mylla
Leer mylla
Enges täppa
Swag hafre jord
Nalbesta.
Swag hafre jord
Hafre wretar
Myr och hårdz wallz eng.
Leer mylla
Hafre wret till Nörre Wålö.
Nörre Wålö möter.
Ler mylla
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Nalbesta 9 ???