T4:164


(Rubrik:) Snäwingz heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Nörre Tå, gårdar                 2
            1 är frälße                           6 öre
            2 är crone gård                   6 öre
B.        Gärdett, vtsäde                   20 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                    17 tunnor
D.        Godh eng af hård wall, höö 12 laß
E.         Godh hård walß eng, höö   24 laß
F.         Sädes wreet, vtsäde           1 1/8 tunnor
            Skog och muu<l>beet litett.
            Fiske                                  0
            Sågh och miölquarn             0
            Humblegårdar                     0


            Notarum Explicatio

G.        Söder Tåå, skattegård             1
            är                                           8 1/2 öre   
H.        Gärdet, vtsäde                        20 tunnor
I.         Gärdet, vtsäde                         24 tunnor
K.       Godh eng af myr och hård wall 60 laß
            Skog och muulbete till nödtorfften.
            Fiske                                      0
            Sågh och miölquarn                 0
            Humblegård                            0


(Karttext:)

God eng af hård wall
Ler mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh hårdwalz eng
Godh bärande eng
Ler mylla
Leer mylla
Leer mylla
Leer mylla
Godh eng af myr och hårdwall
Leer mylla
Leer mylla