T4:165


(Rubrik:) Mun<k>torp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Affulta, skattegård                4 öre
B.        Gärdett, vtsäde                    12 3/4 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                     11 1/2 tunnor
D.        Hafre wreet, vtsäde              4 tunnor
E.         Jgen lagd hafre wreet           2 tunno
F.         Beetz haga, doger till både åker och eng
G.        God bärande hård walz eng  22 laß
H.        God bärande hård wallz eng 60 laß
I.          Skog och vtmark, doger intet röija.
E+.       Jgen lagd åker                     2 tunno
K.        Stubbrögning, doger till eng.
L.         Beetz haga, doger till eng.          
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Timber och näfuer skog        0
            Swedie skog något litett.
            Basteskog                            0
            Gott fiske i Mälaren.
            Såg och miölquarn                0

(Karttext:)

Hafre wret
Lind, doger till åker
Ler mylla
Leer mylla
Igen lagd åker
Jgen lagd åker.
Leer mylla
Beetz haga
Leer mylla
Staafz eng möta på denna sida.
Leer mylla
God bärande hård walz eng
Godh bärande hård walz eng.
Skog och v<t>mark
Meler lacus.
Scala ulnarum.