T4:166


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

                   Staff.
A.        Crone heman                               9
            1 är                                             3 öre
            2                                                 3 öre
            3                                                 3 öre
            4                                                 3 öre
            5                                                 3 öre
            6                                                 3 öre
            7                                                 3 öre
            8                                                 3 öre                                                     
B.        Gärdet, vtsäde                             32 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                             43 3/4 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                             17 1/2 tunnor
E.        Gärdet, vtsäde                              18 1/2 tunnor
F.        Godh hård walz eng, höö              24 laß
G.        Hård walz eng godh till Hogsta     30 laß      fol. 154 fins
H.       Godh hård wallz eng, höö              81 laß     Hogsta
I.         Godh hård walz eng, höö              42 laß
K.       Godh bärande hård walz eng, höö 45 laß
L.        Hafrejord                                      7 tunnor
M.       Beetz täppa, doger intet till åker eller eng.
N.        Beetz tappa1, doger huarken till åker eller eng,
            vtan både doga till humblegårdar.
O.        Tompt till bete eller humblegård duglig.
P.         Tompt.
Q.        Tompt.              
R.         Tompt.       
S.         Tompt.       
T.         Tompt.
            Tarfue skog och mulbet till nödtorften.
            Timber och näfuer skog                0
            Swedie skog något litett.
            Baste skog                                   0
            Gott fiske vti Mälaren.
            Såg och miölquarn                        0
            9 hemanet är                                1 öresland

            Specialis Explicatio

1.         Gården, åhrligit vtsäde                  7 tunnor
2.                                                             7 tunnor
3.                                                             7 tunnor
4.                                                             7 tunnor
5.                                                             7 tunnor
6.                                                             7 tunnor
7.                                                             7 tunnor
8.                                                             7 tunnor
9.                                                             3 3/8 tunnor
            De förste 8 gårdarna hafua åhr-
            ligen höö                                       23 laß
            på hwardera.
            Den 9 gården                                8 laß

(Karttext:)

Staff.
Ler mylla
Leer mylla
Ler mylla
Leer mylla
Leer mylla
Ler mylla
Godh hård walz eng
Ler mylla
Leer mylla
Godh hård wallz eng, hörer till Hogsta.
Godh hårdwallz eng
Ler mylla
Ler mylla
Lerjord
Leer jord.
Hafre jord
Här är Staffz vtmark och skog.
God bärande hårdwalz eng
Godh hård walz eng
Affulta möter.
Scala ulnarum.                                                                                                                                                                 
1 D.v.s. Betestäppa