T4:168


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Hoffgården, cronegård                               8 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                           18 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                                           16 tunnor
            Vti samma gärde igenlagd åker                   7 tunnor  
D.        Sädes wreet, vtsäde                                   1 tunnor
E.        Godh hård wallz eng, höö                           42 laß
F.        Hård walz eng godh, höö                            39 laß
G.        Beetz haga medh skog, doger till eng.
H.        Vtmarkeng med skog een deel och berg een deel.
I.          Beetz haga
K.        Tawastebo crone, ligger till Hofgården        2 öre               
L.         Gärdet, vtsäde                                           3 3/4 tunnor
M.       Gärdet, vtsäde                                            3 tunnor
            Jgenlagt i samma gärde                               1 tunnor             
N.        Tawastebo eng med skog een deel, höö      50 laß
O.        Dåffö eng, mäste delen släät godh hårdwal   57 laß, fol. 167 fins
P.         Godh bärande eng af hård wall1                  15 laß
            Hörer till Hofgården.           

            Skog och muulbeet till nödtorften, tämelig godh.
            Timber och näfuer skog                               0
            Swedie och baste skog någott.
            Gott fiske vti Mälaren.
            Såg och miölquarn                                       0

(Karttext:)

Dåföö engiar möta.
Ekeby egor möta.
Godh hårdwallz eng
Ler mylla
Godh hårdwallz eng
Dåföö vtmark möter.
Ler mylla
Beetz haga
Meler <la>cus2
Leer mylla
Godh bärande hård wallz eng.
Ler mylla
Ler mylla
Ler mylla
Igenlagd åker
Jgenlagd åker
Jgenlagt
Jgenlagd åker
Leer mylla.
Vtmark.
Beetz haga.
Tawastebo eng med skog ibland
Dåföö eng, mäst släät
Godh bärande myr och hård wall.
Godh bärande myr och hårdwallz eng
Meler lacus.
Scala ulnarum.              
1 Före hård wall har myr och strukits i ms
2 Ordet inte fullt synligt p.g.a. veck i papperet