T4:17


(Rubrik:) Snäffwingz häradt.      Rytter sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                              
A.        Crononeß ladegårdh,
            Fyholmen benemdt.
B.        Vtsedhe det ena åhret    27 1/2 tunna
C.        Det andra åhret             28 3/4 tunnor     
            Engh till                         310 laß
            Skog, mulebete och fiskevatn
            effter nöd törfften.

(Karttext:)

Scala ulnarum
Prestens egor.
Sylta egor
Beteshage.
Sylta egor.
Swånö egor.
God iordh
Tråßööen