T4:171


(Rubrik:) Snäwingz heradt.        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Söder Sylta, gårdar                                    5
            1. Skattegård                                             8 1/3 öre
            2 är och skattegård                                    8 1/3 öre
            3 är cronegård                                           6 öre
            4 är cronegård                                           7 1/2 öre
            5 är cronegård                                           7 ore1         
B.        Gärdet, vtsäde                                           58 tunnor
            Vti detta gärdet är igenlagde                       3 tunnor  
D.        Bärande enges haga, höö                           13 laß
E.        Godh hård wallz eng, höö                           27 laß
F.        Beetz haga, doger till eng.
G.        Godh hård wallz eng, höö                           81 laß
H.        God bärande hård walz eng, höö                135 laß
I.          Skog och vtmark, doger till åker och eng.
K.        Sädes wreet, vtsäde                                   2 1/2 tunnor                
L.         Beetz haga, doger till eng.
M.        God barände2 hård wallz eng, höö             64 laß
            Skog och muulbet till nödtorften.
            Timber, näfuer och basteskog                     0
            Swedie skog någott litett.
            Gott fiske vti Mälaren.
            Såg och miölquarn                                      0

             Vti denne by är een skatte vtjord
             huilken är                                                   2 2/3 öre

            Specialis Explicatio

1.         Gården, åhrligit vtsäde                                14 tunnor
2          hafuer vtsäde                                              14 tunnor
3.         Vtsäde                                                       10 tunnor
4.         Vtsäde                                                       12 3/8 tunnor
5.         Vtsäde                                                       12 tunnor
6          är vtjord, vtsäde                                          4 tunnor
1.         Gården hafuer åhrligt höö                            71 laß
2.         Höö                                                            71 laß
3.         Höö                                                            45 laß
4.         Höö                                                            59 laß
5          hafuer höö                                                   58 laß
6          är vtjorden                                                  16 laß  
 

(Karttext:)

Nörre Sylta möter.
Leer mylla
Nörre Syltas vtmark möter.
Ler mylla
Leer mylla
Leer mylla
Ler mylla
Ler mylla
Hamra egor möta.
Leer mylla.
Enges haga
Igen lagd åker
Leer mylla
Ler mylla
Ekeby åker möter.
Beetz haga.
Ler mylla.
Igen lagd åker
Igen lagd åker.
Godh hårdwalz eng
Godh bärande hårdwallz eng.
Godh bärande hård wallz eng.
Sädes wret
Ekeby vtmark möter.
Vtmark och skog.
Ströms hollms egor möta
Beetz haga
Doger till eng.
Ekeby eng möter.
Godh bärande hård wallz eng.
Meler lacus.
Scala ulnarum.              
1 D.v.s. öre
2 D.v.s. bärande