T4:173


(Rubrik:) Snäwingz heradt        Munketorp sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Hambra, gårdar

B.        Vtsäde                             16 tunnor
C.        Vtsäde                             13 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                              2 3/4 tunnor
E.         Vtsäde                             2 tunnor
F.         Godh hård wallz eng         16 laß
G.        God hård walß eng           16 laß
H.        Engeshaga                        3 laß
I.          Vtsäde                             17 1/2 tunnor
K.        Vtsäde                             1 1/2 tunnor
L.         Vtsäde                             18 tunnor
M.        Vtsäde                             3 1/8 tunnor
N.        Eng med schog                 40 laß
O.        Vtsäde                             27 1/2 tunnor
P.         Vtsäde                             27 1/2 tunnor
Q.        God hård walßeng            81 laß
R.
       }   Beteß mark.  
S.
T.         Vtsäde                             2 tunnor
V.        God hårdwalß eng            72 laß
X.        Täppa, höö                       1 laß

            Notarum Explicatio

(Karttext:)

Stroms hollms1 egor möta.
Scala ullnarum.

1 D.v.s. Strömsholms