T4:179


(Rubrik:) Snäwingz heradt. Swedewi sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Wästuna, skattegård         16 öre
B.        Gärdet, vtsäde                  14 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                  12 1/4 tunnor
D.        Gärdet, vtsäde                  5 tunnor
E.         Gärdet, vtsäde                 3 tunnor
F.         Haga som bergas vndertiden
            och stundom intet, höö     50 laß
G.        Enget med skog                56 laß
H.        Åker wreet, vtsäde           1 1/4 tunnor
I.          Torpeställe, vtsäde           2 1/4 tunnor
K.        Hagan, höö                      9 laß
            Vti samma haga vpkörd jord
            till åker                             5/8 tunnor
L.         Skogz eng, höö                12 laß
            Skog till alla nödtorfter.
            Fiske vti ååhn, tämeligitt
            gott.

(Karttext:)

Skogzeng
Eng medh skog
Hafre land
Leer mylla
Leer mylla
Denne åhn kommer vtur Bergzlagen och löper åt Ströms hollm, och der in i Mälaren.
Leer mylla
Ler mylla
Haga, doger till eng och bergas vnder tiden.
Scala ulnarum.