T4:180


(Rubrik:) Snäwingz heradt


            Notarum Explicatio

A.        Åby, gårdar                      2
            1 ähr skatte gård               8 öre
            2. Cronegård                    14 öre  
B.        Vtsäde                              12 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                              24 3/4 tunnor
            Vti gärdet B är hafrejord   2 1/4 tunnor
            Lind vti B                          4 tunnor
            Doger intet till åker vtan till eng,
            der på fååß höö                12 laß        
D.        Torpet medh hafre wreten 2 1/8 tunnor
E.         Wreeten, vtsäde               3/4 tunnor
            Vti samma wreet lind godh till eng,
            der på fååß höö                6 laß          
G.        Wreeten, vtsäde                1 tunnor
            Lind i samma wreet, höö   3 laß
F.         Godh hård walß eng, höö 19 1/2 laß
H.        Wreet, vtsäde                    5/8 tunnor
            Lind i samma wreet           1 1/2 tunnor                 
I.          Beetz haga, doger till eng.
K.        Eng med skog, höö           7 laß
L.         Eng med skog, höö           46 laß
M.        Eng med skog, höö           6 laß
N.        Rogh swedh, kan göras åker 1 tunnor
O.        Beetz haga, doger till eng.
P.         Beetz haga, doger till eng.
            All nöd torfftig skog.
            Godh muulbeet.
            Tämmeligt gott fiske vthi store
            åhn.

1.         Gården åhrligt vtsäde         7 9/16 tunnor
2.         Gården                              13 5/8 tunnor
1.         Gården, höö                      30 laß
2.         Gården, höö                      48 laß


            Notarum Explicatio

R.         Jwtebo, frälße
S.
T.
V.
X.
Y.        Enges haga, hörer
            till Wallesta, rän-
            tar höö                              6 laß
Z.         Wreet, hörer till
            Rallesta, höö                     3 laß
            Vtsäde i sama wret
                                                     1 tunnor

(Karttext:)

Lind
Betz haga
Eng medh skog
Godh eng.
Eng full medh skog och måße.
Eng medh skog och måßa
Denne åhn löper åt Stroms hollm1 och kommer vtur Bergz lagen.
Hafre jord
Swedh
Leer mylla
Leer mylla
Ler mylla
Beetz haga
Leer mylla
Leer mylla
Hafre jord
Leer mylla
Beetz haga
Hafre jord
Lind.
Leer mylla
Igen lagd åker

1 D.v.s. Strömsholm